Transporte

Os gastos de envío para España Península son gratis.

Os gastos de envío a outros países consultar por localización ao procesar o pedido.

Fóra da Unión Europea non se envían os soportes de Lenzo e Metacrilato,  só envíanse as fotos en láminas fotográficas.

Tempo estimado de entrega:

Necesitamos 2-3 días para fabricar o teu pedido máis o transporte:

Península: 4-5 días.

Canarias e Baleares: 10-15 días.

Europa: 15-20 días.

Internacional: 15-30 días.

IMPOSTOS

Estarán exentas de IVE as compras realizadas desde estados non membros da Unión Europea, ou en Canarias, Ceuta ou Melilla.
Os prezos dos produtos expostos na páxina web de  www.imaxesdaterra.com, inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).
As compras que vaian ser entregadas dentro do territorio de calquera dos estados membros da Unión Europea estarán suxeitas a IVE. Salvo que sexa “operador intracomunitario UE” e co que pode solicitarnos a devolución.
Os impostos xerados polo trámite da xestión aduaneira ( DUA) serán por conta do cliente e deberán ser abonados no momento da recepción de a mercadoría

FORMAS DE PAGO

Pódese pagar con:

  • Cartón de crédito.
  • PayPal.
  • Transferencia bancaria.

INFORMACIÓN

Para calquera dúbida ou pregunta poden > contactar